Kombinationsforløb for produktionsskoler
 
In English
  Log på
Spring over navigationshyperlinksConstruction College Aalborg > Folkeskole- og produktionsskoleforløb > Kombinationsforløb for produktionsskoler

Kombinationsforløb for produktionsskoler

Formål

Formålet med at afvikle kombinationsforløbet er at medvirke til at styrke den enkelte elevs forudsætninger for sit efterfølgende uddannelsesvalg.

Elevforudsætninger

  • At eleven er fundet egnet og klar til at deltage i et kombinationsforløb på Construction College Aalborg.
  • At eleven har ønsket at afprøve sig selv i forhold til uddannelse på erhvervsskolen.
  • At eleven er mødestabil og kan fungere sammen med andre elever.

Holdstørrelse
Kombinationsforløbet gennemføres som holdundervisning med en holdstørrelse på 14-22 elever.

Varighed
Forløbet varer 2 uger, og eleverne skal i den periode regne med en mødetid fra kl. 8.25-15.40.

Merit
Der gives ikke merit for dele af grundforløbet, da forløbet dækker over 4 bekendtgørelser og derfor blot kan være af orienterende karakter.

Indhold
Eleverne tilbydes et 2 ugers introduktionsforløb. I løbet af de 2 uger vil eleven blive præsenteret for indgangens 4 fagområder, Murer, Tømrer, VVS og Maler. Undervisningen bygger på elementer fra den praktiske skoleundervisning i fagene. Forløbet vil indeholde en mindre del undervisning af teoretisk art, men vil primært  dreje sig om at arbejde med fagenes værktøjer og materialer.

Vejledning
Eleverne vil kunne trække på studievejledningen på Construction College Aalborg med henblik på at afklare ønsker og muligheder i forhold til en erhvervsuddannelse på Tech College Aalborg og indgangen Bygge & anlæg på Construction College Aalborg.

Praktiske oplysninger
Eleven skal møde i arbejdstøj (tøj, der tåler at blive snavset til) fra første dag. Første dag på opholdet udleveres skema til eleverne.

Udtalelse
Produktionsskolen får efter endt forløb tilsendt en udtalelse fra Tech College Aalborg til hver elev.
Udtalelsen vil indeholde en kort beskrivelse af forløbet samt en vurdering af elevens arbejdsindsats gennem forløbet.


 
 

 
 
Construction College Aalborg
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
Telefon: 7250 5200
Kontakt
Telefonbog
Om Construction College Aalborg
Organisation
Alle ansatte
Kvalitet
Advisory board
Ledige stillinger
Genveje
Praktikpladskonsulent
Vejleder
Folkeskole- og kombinationsforløb
Praktik i udlandet
www.techcollege.dk
English
Læs op
Sitemap
Folkeskole- og produktionsskoleforløb